Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Plan Ahead [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Plan Ahead -- [C3A]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Centers Touch 1/4, Cross Concentric Vertical Tag The Line, Leaders Peel Left, Trailers Peel Right för att sluta som ett Couple (som i Sets In Motion) medan Outsides Circulate en och en halv, Hinge, Cross Concentric Vertical 1/2 Tag, och Face In.

Facing Lines slutar i en Double Pass Thru.

före
Plan Ahead
 
   
efter
Centers Touch 1/4
medan Ends Circulate
 efter
Centers Vertical Tag The Line
medan Outsides 1/2 Circulate & Hinge
 efter
Centers Step Forward & First Left, Next Right
medan Outsides Cross Concentric Vertical 1/2 Tag & Face In
(klart)

Kommentarer:

  • När Plan Ahead görs från formationer andra än Facing Lines (t.ex., Inverted Lines där Ends tittar ut): Ends måste vara noggranna med att göra Circulate 1 & 1/2 innan de gör Hinge. Det finns en tendens för Ends att göra Hinge med den första dansaren de möter.
  • Vi har nyligen hört att det finns caller som anser att den första delen för Centers är en 1/2 Circulate och Hinge (i stället för Touch 1/4). Detta kan leda till många andra möjliga startformationer.

CALLERLAB definition for Plan Ahead

Choreography för Plan Ahead

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/planahead.php?level=master&language=sweden
23-October-2019 12:40:37
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.