Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Tandem dansare, Facing dansare eller dansare rygg mot rygg.

Leaders Right Zing (1/4 Right och Run) medan Trailers Circulate och vrid 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet.

Pitch direction slutar i ett Couple eller en Mini-Wave.

 
före
Pitch Left
 efter
   
före
Pitch Single Wheel
 efter
Leaders Right Zing
medan Trailers Circulate
 efter
ursprungliga Trailers Single Wheel
(klart)

Kommentarer:

https://www.ceder.net/def/pitch.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.