Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Pass Thru och alla Right Roll To A Wave.

Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Från en Single Eight Chain Thru:

 
före
Pass & Roll
 
     
efter
Pass Thru
 efter
Centers Turn Thru
medan Ends U-Turn Back åt höger
 efter
Pass Thru
 efter
Centers Pass Thru och
alla gör en Right Roll To A Wave
(klart)

Danstips:

 • Alla gör en U-Turn Back åt höger exakt en gång i detta call, men bara de ursprungliga dansarna som kommer in i mitten gör en Turn Thru.

Kommentarer:
 • Pass & Roll är ett 4-delars call.
 • Left Pass & Roll är mirror image (spegelbilden) av Pass & Roll.
 • Från en 1x4, lägger en del caller till ordet 'Single' före callet Pass & Roll. De tror att, eftersom detta call normalt görs från en 2 x 4 (en Eight Chain Thru formation), tillåter 'Single' att detta call görs från en 1 x 4. Detta är ett felaktigt användande av termen Single. Ordet 'Single' krävs inte.
 • En del böcker definierar Pass & Roll som en Touch; Scoot Back; och Split Circulate. Det rekommenderas inte att du memorerar denna fuskdefinition av åtminstone två orsaker:
  1. Pass & Roll är ett 4-delars call medan fuskdefinitionen ovan är ett 3-delars call. Om callern fraktionaliserar callet (till exempel, 7/8 Pass & Roll slutar i en R-H Diamond), har du problem.
  2. Caller använder ibland Concepts som är relaterade till delarna av ett call som (från Magic Columns) Those Facing Start Pass & Roll, eller (från Trade By eller R-H 3/4 Tag) Finish A Pass & Roll. Om du använder fuskdefinitionen kan du inte förstå eller utföra dessa variationer.
 • Pass & Roll kan också göras från en R-H Mini-Wave Box. I detta fall, är den första Pass Thru väldigt snabb (du kanske behöver "rygga tillbaka" för att se var du är).

Pass & Roll Your Neighbor [A2]: Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger; Pass Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 medan Ends individuellt vrider sig 3/4 åt höger. Slutar i en L-H Wave.

Right | Left Roll To A Wave [A1] (Dick Han 1970): Från ett generaliserat Tandem. Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt höger (eller vänster), och alla stiger upp i en höger (eller vänster) Mini-Wave.

Grand Pass & Roll [C4]: Från en Grand Single Eight Chain Thru (t.ex., från en Tidal Line efter 1/4 In), eller från andra tillämpliga formationer. Pass Thru; Center-paren av dansare Turn Thru medan Very Outsides U-Turn Back; alla Pass Thru; Center-paren av dansare Pass Thru och alla Right Roll To A Wave. Slutar i R-H Columns.

https://www.ceder.net/def/passandroll.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.