Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från ett Couple eller en Mini-Wave.

Vrid dig 1/4 på stället för att titta på dansaren bredvid (1/4 In); Pass Thru.

Slutar i dansare rygg mot rygg.

Från en Couple:

 
   
före
Partner Tag
 efter
vridning 1/4
 efter
Pass Thru
(klart)
Från en Right-Hand Mini-Wave:

 
 
före
Partner Tag
 efter
Från en Left-Hand Mini-Wave:

 
 
före
Partner Tag
 efter

Kommentarer:

JÄMFÖR FÖLJANDE:

Horseshoe Turn [A1] (Doug Johnston 1965): Från Columns där Ends tittar ut, eller från andra tillämpliga formationer. Ends Cloverleaf medan Centers Partner Tag. Columns slutar i en Eight Chain Thru.

Tag The Line [Mainstream] (Willard Orlich 1969): Från vilken som helst Line om 4. Vrid dig 1/4 på stället mot mitten på din Line; Double Pass Thru. Slutar i en Single Completed Double Pass Thru formation.

Partner Trade [Basic]: Från en Mini-Wave eller ett Couple. Gå framåt medan du vrider dig 180°, för att byta plats med dansaren bredvid. När du startar från ett Couple, passera varandra med höger axel. En Mini-Wave slutar i en Mini-Wave, ett Couple slutar i ett Couple.

Partner Hinge [A1]: Från en Mini-Wave eller ett Couple. Gör 1/2 av en Trade. Slutar i en Mini-Wave. Från en Mini-Wave, Partner Hinge är samma som Arm Turn 1/4; från ett Couple, Partner Hinge är samma som (som en rörelse) vänd er mot varandra och Step to a Right-hand Mini-Wave. Ordet 'Partner' är valfritt: det räcker med ordet 'Hinge' för att beskriva denna rörelse. Vanligen använder en caller termen 'Partner Hinge' från ett Couple, och 'Single Hinge' från en Mini-Wave.

Snap [C4]: Partner Tag.

https://www.ceder.net/def/partnertag.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.