Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Pair Off [A1]
 
 
From applicable formations (Facing Lines, Eight Chain Thru, or designated dancers (Heads or Sides) from a Squared Set). EN: 10
Från tillämpliga formationer (vanligen en Static Square, Facing Lines, eller Eight Chain Thru). SE: 10

Walk forward if necessary to meet the facing dancer, then Face Out (individually turn 1/4 to face away from the center of the set). EN: 20
Gå om nödvändigt framåt för att möta den dansare du tittar på, och gör sedan Face Out (vrid dig individuellt 1/4 för att titta ut från mitten på uppställningen). SE: 20

Från en Squared Set:
 
 
före
Heads Pair Off
 efter

Från Eight Chain Thru:
 
 
före
Pair Off
 efter

Från Facing Lines:
 
 
före
Pair Off
 efter

Kommentarer:
  • Dancers must be facing each before a Pair OffEN: 30
    Dansarna måste titta på varandra för att kunna göra en Pair OffSE: 30
  • Face Out is relative to the center of the set. EN: 40
    Face Out är relativt mitten på uppställningen. SE: 40
  • Historically Pair Off has been called from a Starting Double Pass Thru. In this case, Centers Pair Off and Step Ahead, then original Ends Step Ahead and Pair Off (i.e., Cross Concentric Pair Off). This usage of Pair Off is no longer considered appropriate. EN: 50
    Historiskt har Pair Off callats från en Starting Double Pass Thru. I detta fall, gör Centers Pair Off och stiger framåt, medan de ursprungliga Ends stiger framåt och Pair Off (dvs, Cross Concentric Pair Off). Denna användning av Pair Off anses sällan vara tillåten. SE: 50

Face In | Out [MSV]:
Individually turn 1/4 in place toward (Face In) or away from (Face Out) the center of the set. EN: 110
Vrid individuellt 1/4 på stället in mot (Face In) eller ut från (Face Out) mitten på uppställningen. SE: 110

Divide & Pair [C4]:
From a Starting Double Pass Thru, Trade By, or other applicable formations. Centers Pair Off as Ends 1/4 Out and Cross Fold. Columns end in an Eight Chain Thru formation. EN: 115
Från en Starting Double Pass Thru, Trade By, eller annan tillämplig formation. Centers Pair Off medan Ends 1/4 Out och Cross Fold. Columns slutar i en Eight Chain Thru formation. SE: 115

https://www.ceder.net/def/pairoff.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.