Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formací obecný 1/4 Tag.

Outsides udělají svoji část Facing or Split Recycle, Centers udělají svoji část Facing nebo Split Recycle. Pracují diagonálně s těmi venkovními tanečníky, na které se kouká koncový ze středové řady.

Končí v Parallel Waves.

 
před
Outlet
 po

Poznámky:

Viz také Inlet [C2].

https://www.ceder.net/def/outlet.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.