Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Formace "O" obsahuje zobrazené pozice v matici 4 x 4:

"O" FORMATION

 
 
Zde si myslete...   že jste zde.

Formace "O" je považována za Distorted (zdeformovaný) Columns, jakoby Centers udělali z normálních Columns úkrok stranou.

 
Zde si myslete...   že pracujete
v Columns
 
před
"O" Circulate
 po
     
před
"O" Transfer The Column
  představte si, že jste zde  po
Transfer The Column
 po
jděte zpět na "O" pozice
(hotovo)

Poznámky:
  • Jednoduché figury (jako třeba "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4 apod.) jděte rovnou do koncových pozic. U složitějších figur převeďte zdeformovanou formaci na normální, normálně proveďte figuru a pak se výslední Centers pohnout tak, aby znovu vytvořili "O".
  • Pokud jsou tanenčíci ve formaci "O" a caller si přeje, aby pracovali v distorted Parallel Lines, použije termín Big Block [C3A].
  • Občas si caller přeje, abyste začali figuru v "O", ale skončili v normální formaci. V takovém případě přidá caller ke jménu figury něco jako 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns' atd. (např. "O" Checkmate To Normal Lines).
  • "O" může být také T-Bone. V takovém případě jdete svoji část ve své distorted Columns.

   
V této formaci si představte,   že jste zde...   ... nebo zde.
 
před
"O" Walk & Dodge
 po

Mini-"O" FORMATION [C1V]: Mini-"O" je "O" ze šesti tanečníků. Formace má 2 Centers a 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O"  myslete si, že jste zde

Viz také Butterfly FORMATION [C1] a Squeeze [C1].

https://www.ceder.net/def/o.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.