Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Parallel Waves eller andra tillämpliga formationer.

  1. Circulate;
  2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate;
  3. Center 4 Star 1/2 medan Outsides Trade;
  4. De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Parallel Waves slutar i Parallel Waves.

Från Parallel Waves:

 
före
Motivate
 
     
efter
Circulate
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Ends 1/2 Circulate
 efter
Centers Star 1/2
medan Outsides Trade
 efter
De som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Kommentarer:

Varianter: Motivate, Star 1/4 (eller 3/4, eller Don't Turn The Star).

Från en ovanlig formation:

 
före
Motivate
 
     
efter
Circulate
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Ends 1/2 Circulate
 efter
Centers (Facing) Star 1/2
medan Outsides Trade
 efter
De som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

anything Motivate [C2]: Gör anything callet; Ends 1/2 Circulate medan Centers Cast Off 3/4; Center Star|Diamond Circulate två gånger medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). Slutar vanligen i Parallel Waves. Anything callet ersätter den första Circulate. Om anything callet slutar med orden 'Circulate' eller 'Rotate 1/4', så utelämnar man dessa ord. Till exempel, In Roll Motivate är en In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp.

https://www.ceder.net/def/motivate.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.