Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací.

  1. Centers Cross Run;
  2. (new) Centers Trade.

Line of 4 končí v Line of 4.

Z Wave:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)
Z One-Faced Line:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)
Z T-Bone 2 x 4:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)

Poznámky:

Je Mix legální z formace Diamond?
Ne. Centers nemohou udělat Cross Run, protože nemají nikoho, kolem koho by oběhli. (Ti, co dělají při Cross Run tu část 'Run' končí na místě, kde byl původně nějaký skutečný tanečník).

Na C1 figura Squeeze The Diamond [Centers Trade & Spread; then Original Ends slide together & Trade] může být použita k dosažení stejného výsledku zamýšleného Mix z formace Diamond.

Swing & Mix [A2] (Lee Kopman 1967): Z formace Facing Couples, Wave a Inverted Line. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run; (new) Centers Trade. Wave a Facing Couples končí ve Wave, Inverted Line končí v Inverted Line. Tato figura má tři části.

     
před
Swing & Mix
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Cross Run
 po
(new) Centers Trade
(hotovo)

Poznámky:

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Z R-H Mini-Wave Box, Diamond s Centers v R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací. Ti, co mohou Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); ti, kdo jsou v Line|Wave, Mix. Končí v Line nebo Wave. Tato figura má tři části.

Grand Mix [C3A]: Z formace Generalized Tidal Line. Center pairs of dancers (3 páry z 8-dancer Tidal Line, 2 páry z 6-dancer Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (jako Grand Slip-Slide); new Center pairs of dancers Trade (Grand Slip). Končí v Tidal Line. Tato figura má dvě části.

https://www.ceder.net/def/mix.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.