Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Mini-Busy [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Mini-Busy -- [A2]
   (Ron Schneider 1978)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Any Shoulder Turn & Deal, Trailers 1/2 Circulate; Very Centers Hinge; Flip The Diamond.

Končí v 1/4 Tag.

     
před
Mini-Busy
 po
Leaders Face In jako
Trailers 1/2 Circulate
(1/3)
 po

Original Leaders Step Ahead jako
Very Centers Hinge
(2/3)
 po

Original Leaders 1/4 In jako
Centers Flip The Diamond
(hotovo)

Poznámky:

  • Mini-Busy může být rozděleno na třetiny:
    1. Leaders Face In, Trailers 1/2 Circulate;
    2. Původní Leaders Step Ahead, Very Centers Hinge;
    3. Původní Leaders 1/4 In, Centers Flip The Diamond.
  • CALLERLAB definice používá Trailers As Couples Extend místo Trailers 1/2 Circulate. To dává jiný výsledek, pokud je výchozí formace Inverted Lines (s Centers koukající dovnitř), a zamezuje použití z dalších formací, jako třeba z Parallel Waves.

Keep Busy [C3A] (Lee Kopman 1977): Z formace Parallel Two-Faced Lines. Leaders Couples Circulate With The Flow (Ends Walk, Centers Dodge), Trailers 1/2 Circulate, Very Centers Hinge, Flip The Diamond, Step & Fold (Centers Step Ahead, Ends Fold). Končí v Parallel Waves. Tato figura má pro Trailers čtyři části.

Turn & Deal [A1] (Colin Walton 1963): Z libovolné Line of 4. Jako jeden pohyb 1/2 Tag a otočka na míste o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v 2 x 2.

Any Shoulder anything [NOL]: Míjíte se tím "lepším" (snadnějším k zatancování) ramenem a uděláte anything. To znamená, že z pravé Two-Faced Line se míjíte pravým ramenem, z levé Two-Faced Line levým ramenem.

Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points Flip In (180°) směrem k bližší středové pozici. Normální Diamond končí ve Wave.

CALLERLAB definition for Mini-Busy

Choreography for Mini-Busy

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/minibusy.php?level=master&language=czech
15-October-2019 05:57:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.