Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Make Magic [C1]
 
 

Från generaliserade Columns om 4 (vanligtvis en 1/4 Box eller Magic Columns) eller andra tillämpliga formationer.

Den Center som tittar på en Outside dansare gör en Pass Thru med den dansaren medan den Center som tittar in gör en diagonal Pull By (med varandra) och använder den yttre handen.

Från Generalized Columns:
 
     
före
Make Magic
3 gånger
 efter
1
 efter
2
 efter
3

Från en ovanlig uppställning:
 
 
före
Make Magic
 efter

Kommentarer:
  • Ibland i 'stridens hetta', gör Centers som tittar in helt enkelt Jaywalk [C1] (i stället för en diagonal Pull By med den yttre handen).
  • Dansarens verbala reaktion på Make Magic är att säga 'Poof!' Dansarna som gör Pass Thru eller Jaywalk skall peka på varandra ('point & poof').
  • Om alla Centers tittar in, är det vanliga trafikmönstret att de gör en Cross Trail Thru [A1] (Pass Thru & Half Sashay).
  • Make Magic är ett 'Those Who Can' (de som kan) call. Dvs, Centers som tittar ut kan inte röra sig såvida de inte tittar direkt på en Outside dansare; på samma sätt, kan Ends som tittar in inte röra sig såvida de inte tittar direkt på en Inside dansare.

https://www.ceder.net/def/makemagic.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.