Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Wave, tillämplig Line om 4, eller tillämplig Diamond.

Centers Arm Turn 1/4 medan Ends går upp i en kvartscirkel runt mittpunkten på 4-dansare formationen (dvs, Ends gör sin del av Fan The Top).

Slutar vanligen i samma formation, men roterad 90°.

Från en Wave:

 
 
före
Lockit
 efter
Från en L-H Two-Faced Line:

 
 
före
Lockit
 efter
Från en Diamond:

 
 
före
Lockit
 efter
Från en Tidal 3 & 1 Line: (för att visa slutpositionen när dansare möts på samma position)

 
 
före
Lockit
 efter

Kommentarer:

Hinge The Lock [C3A] (Lee Kopman 1974): Från en tillämplig icke T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Slutar i en Wave.

Lock The Hinge [C3A] (Lee Kopman 1974): Från en Wave eller en Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Slutar i en Mini-Wave Box.

Locker's Choice [C3A] (Lee Kopman 1981): Från Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit medan de andra Trade; Center Wave Hinge medan de andra Step & Fold. Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Detta är ett 3-delars call.

Cross Lockit [C3B] (Lee Kopman): Från en Wave eller en Two-Faced Line. Som en rörelse, Lockit and Spread. Slutar i en Wave eller en Two-Faced Line.

Lock 'Em Up [C3B] (Bill Davis 1982): Från tillämpliga Tidal Lines eller tillämpliga Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge medan Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit medan Outsides Roll. Detta är ett 4-delars call.

https://www.ceder.net/def/lockit.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.