Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Parallel Waves.
  1. Lockit;
  2. Center Wave Lockit medan de andra Trade;
  3. Center Wave Hinge medan de andra Step & Fold.

Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Detta är ett 3-delars call.

     
före
Locker's Choice
 efter
Lockit
(1/3)
 efter
Centers Lockit
medan Outsides Trade
(2/3)
 efter
Center Wave Hinge
medan de andra Step & Fold
(klart)

Choice [C3A]: Från en generaliserad Tidal Line eller andra tillämpliga formationer. Center Line|Wave Lockit och Hinge medan de andra Trade och Step & Fold. En Tidal Line slutar i Parallel Waves eller Parallel Two-Faced Lines. Detta är ett 2-delars call.

   
före
Choice
 efter
Center Line Lockit
medan de andra Trade
 efter
Center Line Hinge
medan de andra Step & Fold
(klart)

Cross Locker's Choice [C3B]: Cross Lockit; Choice.

https://www.ceder.net/def/lockerschoice.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.