Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Parallel Waves a dalších vhodných formací.
  1. Lockit;
  2. Center Wave Lockit , ostatní Trade;
  3. Center Wave Hinge, ostatní Step & Fold.

Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Figura má tři části.

     
před
Locker's Choice
 po
Lockit
(1/3)
 po
Centers Lockit
jako Outsides Trade
(2/3)
 po
Center Wave Hinge
jako Ostatní Step & Fold
(hotovo)

Choice [C3A]: Z formace Generalized Tidal Line a dalších vhodných formací. Center Line|Wave Lockit and Hinge, ostatní Trade and Step & Fold. Tidal Line končí v Parallel Waves nebo Parallel Two-Faced Lines. Tato figura má dvě části.

   
před
Choice
 po
Center Line Lockit
jako Ostatní Trade
 po
Center Line Hinge
jako Ostatní Step & Fold
(hotovo)

Cross Locker's Choice [C3B]: Cross Lockit; Choice.

https://www.ceder.net/def/lockerschoice.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.