Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Centers
1.  Pass Thru;
2.  Face Out (vänd dig 1/4 på stället bort från mitten på uppställningen);
3.  Partner Trade;
4.  Pass Thru.
Ends
Gå framåt (använd Circulates) och passera 3 dansare (med höger axel) och omedelbart efter att ha passerat den tredje dansaren
Face In (vänd dig 1/4 på stället mot mitten på uppställningen).

Facing Lines slutar i en Eight Chain Thru.

Load The Boat är ett 4-delars call.

Från Facing Lines:

 
före
Load The Boat
 
     
efter
Centers Pass Thru
medan Ends passerar
den första dansaren
(1/4)
 efter
Centers Face Out
medan Ends passerar
den andra dansaren
(1/2)
 efter
Centers Partner Trade
medan Ends passerar
den tredje dansaren
(3/4)
 efter
Centers Pass Thru
medan Ends Face In
(klart)
Från Inverted Lines:

 
före
Load The Boat
 
     
efter
Centers Pass Thru
medan Ends passerar
den första dansaren
(1/4)
 efter
Centers Face Out
medan Ends passerar
den andra dansaren
(1/2)
 efter
Centers Partner Trade
medan Ends passerar
den tredje dansaren
(3/4)
 efter
Centers Pass Thru
medan Ends Face In
(klart)

Kommentarer:

Varianter:

Load The Boat But (Centers) anything [NOL]: Centers byter ut den sista Pass Thru mot anything callet.

anything The Boat [C4]: Gör anything callet; Finish Load The Boat (dvs, gör de sista 3/4 av Load The Boat: Centers Face Out, Partner Trade, och Pass Thru medan Ends passerar 2 dansare med höger axel och Face In).

https://www.ceder.net/def/loadtheboat.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.