Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en Wave eller tillämplig Line om 4.

  1. Hinge;
  2. Leaders Fold bakom Trailers (som inte justerar);
  3. Any Shoulder Double Pass Thru;
  4. Peel Off i den riktning som den axel man passerade med för.

Sluta i Facing Couples. Detta är ett 4-delars call.

Från en R-H Wave:

 
       
före
Linear Cycle
 efter
Hinge
 efter
Leaders Fold
 efter
Right-Shoulder
Double Pass Thru
 efter
To The Right
Peel Off
(klart)
Note dancers are offset in the 3rd and 4th diagrams.
Från en L-H Wave:

 
       
före
Linear Cycle
 efter
Hinge
 efter
Leaders Fold
 efter
Left-Shoulder
Double Pass Thru
 efter
To The Left
Peel Off
(klart)
Note dancers are offset in the 3rd and 4th diagrams.

Kommentarer:

Från en One-Faced Line:

 
       
före
Linear Cycle
 efter
Hinge
 efter
Leaders Fold
 efter
Right-Shoulder
Double Pass Thru
 efter
To The Right
Peel Off
(klart)
Note: Linear Cycle from other than a Wave is not appropriate at Plus, since the Hinge is a Partner Hinge (an A1 call).

Partner Hinge [A1]: Från en Mini-Wave eller ett Couple. Gör 1/2 av en Trade. Slutar i en Mini-Wave. Från en Mini-Wave, Partner Hinge är samma som Arm Turn 1/4; från ett Couple, Partner Hinge är samma som (som en rörelse) vänd er mot varandra och Step to a Right-hand Mini-Wave. Ordet 'Partner' är valfritt: det räcker med ordet 'Hinge' för att beskriva denna rörelse. Vanligen använder en caller termen 'Partner Hinge' från ett Couple, och 'Single Hinge' från en Mini-Wave.

Linear Action [C1] (Lee Kopman 1982): Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation. Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 medan Outsides Hinge & Trade; de som möts (Center 4) Cast Off 3/4 medan de andra går upp (som i Chain Reaction). Slutar i Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, eller en Parallelogram (om outside dansarna slutar på samma position).

Linear (fraction) Tag [C4]: Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Hinge; Leaders Fold; Extend till den givna fractional Tag positionen. Om ingen fraction ges, fullborda en full Tag The Line.

Linear Flow [C4]: Från Parallel Waves eller tillämpliga Lines. Linear 1/2 Tag (Hinge; Leaders Fold, Extend till Parallel Waves); Split Circulate Twice; Centers Trade. Slutar i Parallel Waves.

https://www.ceder.net/def/linearcycle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.