Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Linear Action [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Linear Action -- [C1]
   (Lee Kopman 1982)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 medan Outsides Hinge & Trade; de som möts (Center 4) Cast Off 3/4 medan de andra går upp (som i Chain Reaction).

Slutar i Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, eller en Parallelogram (om outside dansarna slutar på samma position).

     
före
Linear Action
 efter
Hinge
 efter
Centers Box Circulate 1 & 1/2
medan Outsides Trade
 efter
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

     
före
Linear Action
 efter
Hinge
 efter
Centers Box Circulate 1 & 1/2
medan Outsides Trade
 efter
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Dansarna ( och ; och ) slutar på samma position och tar därför höger hand.

Kommentarer:

  • Alla börjar med en Hinge.
  • När Outsides börjar i en L-H Mini-Wave, är ett vanligt misstag för Outsides att göra 1/4 In & Step to R-H! När Outsides börjar i en Mini-Wave, är Hinge & Trade samma som Arm Turn 3/4, sålunda förblir en L-H uppställning en L-H uppställning.
  • Den slutliga Centers Cast Off 3/4 kan vara en Arm Turn 3/4, eller en 'Push' Cast Off 3/4.

Från en ovanlig uppställning:
 

     
före
Linear Action
 efter
Hinge
 efter
Centers Box Circulate 1 & 1/2
medan Outsides Trade
 efter
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Linear Action But anything [C1V]: Gör en Linear Action men byt ut Centers Cast Off 3/4 mot att Centers gör anything callet.

Linear Action But Cross It [C4]: Gör en Linear Action men efter Centers Box Circulate 1 & 1/2, gör en Very Centers Slither och slutför sedan callet.

Linear Cycle [Plus] (Dave Hodson och Lee Kopman 1979): Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Hinge; Leaders Fold bakom Trailers (som inte justerar); Any Shoulder Double Pass Thru; Peel Off i den riktning som den axel man passerade med för att sluta i Facing Couples. Detta är ett 4-delars call. Från en Wave, liknar Linear Cycle, Recycle And Sweep 1/4.

CALLERLAB definition for Linear Action

Choreography för Linear Action

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/linearaction.php?level=master%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%E2%80%A6%C3%A2%E2%82%AC%
E2%84%A2%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A9uage=sweden%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=sweden&language=swed
en
20-October-2019 18:41:05
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.