Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Centers (nebo označení tanečníci) se posunou stranou směrem ven (nebo směrem k neoznačeným tanečníkům), kteří se naopak posunou na uvolněné místo.

   
před
Lateral Substitute
  half-way  po
   
před
Tandem-Based Triangle
Lateral Substitute
  half-way  po

Ve výše uvedeném příkladě prostě jen uděláte krok stranou.

Poznámky:
  • Aby se zabránilo případným srážkám, Centers (nebo označení tanečníci) se mohou dočasně pohnout dopředu nebo dozadu a vyhnout se ostatním.
  • Při Lateral Substitute nikdo nemění směr pohledu.
  • Rozdíl mesi Substitute [C1] a Lateral Substitute je ve směru pohledu Centers (nebo označených tanečníků). Při Substitute se tito tanečníci pohybují dopředu nebo dozadu; Při Lateral Substitute se alespoň jeden z nich pohybuje stranou (bokem).

Substitute [C1]: Z formace Generalized Columns. Centers zvednou ruce, udělají bránu, a pohybují se dopředu nebo dozadu směrem k nejbližšímu Outsides, kteří se naopak pohybují do středu na uvolněná místa. Figura se provádí tak, že Centers jdou venkem okolo Outsides. Nikdo nemění směr pohledu.

https://www.ceder.net/def/lateralsubstitute.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.