Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Tandem, Facing dansare, eller Back-to-Back dansare.

Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (eller den givna fraction).

Slutar i en R-H Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call.

   
före
Latch On
 efter
Right Roll To A Wave
 efter
Arm Turn 1/4
(klart)

JÄMFÖR FÖLJANDE:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
As Couples Once Removed Latch On

efter
Once Removed As Couples Latch On

 1. I det första fallet hör du, 'As Couples' först, så du arbetar As Couples för att göra callet 'Once Removed Latch On'. Se diagram nedan.

   
  Tänk att du börjar här
  där varje dansare är ett par
   efter
  Once Removed Latch On
 2. I det andra fallet hör du, 'Once Removed' först, så du måste arbeta Once Removed för att göra callet 'As Couples Latch On'. Notera att, i detta fall, är dansarna i uppsättningen {, , , } på vartannat plan i både startformationen och slutformationen. På samma sätt är dansarna i uppsättningen {, , , }.

https://www.ceder.net/def/latchon.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.