Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formací Tandem dancers, Facing dancers a Back-to-Back dancers.

Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (nebo určenou část (fraction)).

Končí v R-H Mini-Wave. Tato figura má dvě části.

   
před
Latch On
 po
Right Roll To A Wave
 po
Arm Turn 1/4
(hotovo)

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
As Couples Once Removed Latch On
 po
Once Removed As Couples Latch On

 1. V prvním případě je 'As Couples' řečeno jako první, takže pracujete As Couples pro celou figuru 'Once Removed Latch On'. Prohlédněte si diagram níže.

   
  Představte si, že jste zde
  jakoby každý tanečník byl pár.
   po
  Once Removed Latch On
 2. V druhém případě je řečeno jako první 'Once Removed', proto pracujete Once Removed a děláte figuru 'As Couples Latch On'. Všimněte si, že v tomto případě tanečníci {, , , } jsou Once Removed jak ve výchozí, tak v koncové formaci. Stejně tak tanečníci {, , , }.

https://www.ceder.net/def/latchon.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.