Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Couples Circulate With The Flow , Trailers 1/2 Circulate, Very Centers Hinge, Flip The Diamond, Step & Fold.

Končí v Parallel Waves. Pro Trailers má tato figura čtyři části.

   
před
Keep Busy
 po
Leaders Couples Circulate
jako Trailers 1/2 Circulate
& Very Centers Hinge
 po
Outsides With The Flow
jako Centers Flip The Diamond
& Step & Fold
(hotovo)

Poznámka: pokud jste Leaders, dejte si pozor, aby jako první šli koncoví tanečníci!

Mini-Busy [A2] (Ron Schneider 1978): Z formace Parallel Two-Faced Lines. Leaders Any Shoulder Turn & Deal, Trailers 1/2 Circulate; Very Centers Hinge; Flip The Diamond. Končí v 1/4 Tag.

With The Flow [C1] (Larry Dunn 1984): Z formace Facing Couples. Tuto figuru musí předcházet figura, po které se tanečníci nějak točí (tzn. všichni tanečníci se pohybují po nebo proti směru hodinových ručiček). Po všech figurách, po kterých může následovat Sweep 1/4, může následovat i With The Flow. Tanečníci blíže směru otáčení Walk (Circulate), ostatní Dodge. Končí v Mini-Wave Box. Po každé figuře, po které může následovat Sweep 1/4, může následovat i With The Flow.

Viz také Busy anything [C3B].

https://www.ceder.net/def/keepbusy.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.