Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Jaywalk [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jaywalk -- [C1]
   (author unknown)
C1:     

Language: or                 All   
   edit def

From applicable 2-(or more) dancer formations. EN: 10
Udgangsposition: Dansere der er facing - enten direkte eller diagonalt. DK: 10

All (or designated dancers) do a diagonal Pass Thru, to end in the other dancer's starting position and face opposite to the other dancer's original facing direction. EN: 20
Alle (eller designated dansere) laver en diagonal Pass Thru med hinanden og ender på den andens dansers position, altid med modsat ansigtsretning af den den anden dansers originale ansigtsretning. DK: 20

Noter:

 • Jaywalk is a 2-dancer call. EN: 30
  Jaywalk er et 2-dancer call. DK: 30
 • A Jaywalk can be a Pass Thru, Diagonal Pass Thru, or you can turn up to 90° (as in a Facing Diamond Circulate). EN: 40
  Jaywalk kan være en Pass Thru, Diagonal Pass Thru, eller du kan dreje op til 90° (som i en Facing Diamond Circulate). DK: 40
 • Always pass Right shoulders. This is important since the caller could call 1/2 JaywalkEN: 50
  Passer altid Right Shoulders. Dette er vigtigt da Calleren kan sige 1/2 JaywalkDK: 50
 • Take the original opposite facing direction of the dancer who was originally occupying your ending spot. EN: 60
  Din slutposition er altid med modsat ansigtsretning af den danser der oprindelig stod på pladsen. DK: 60
 • Before moving, point at the dancer with whom you are to Jaywalk. This ensures that the other dancer realizes that they are working with you. EN: 70
  Før du starter Callet, peg på den danser som du skal udføre Jaywalk med. Dette sikrer at den danser er klar over at han skal arbejde med dig. DK: 70
 • If you are diagonally facing more than one dancer, Jaywalk with the closest dancer on your half of the formation. EN: 80
  Hvis du kigger diagonalt på mere end én danser. Skal Jaywalk udføres med den danser der er nærmest i din halvdel af formationen. DK: 80

 
før
Jaywalk
 efter

 
før
Jaywalk
 efter

 
før
Jaywalk
 efter

Jay Concept [C3A]:
From a general 1/4 Tag or other applicable formations. Work in a Distorted Box with the dancers with whom you would normally JaywalkEN: 332

work with these dancers
in a Distorted Box EN: 90

Jay Wheel Thru:
 

 
før
Jay Wheel Thru
 efter

See also Jay Concept [C3A].

CALLERLAB definition for Jaywalk

Choreography for Jaywalk

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php?level=master%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=czech%C3%A2%C5%9
2%C2%A9uage=denmark&language=denmark&action=edit
20-October-2019 09:01:15
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.