Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Invert The Column ({fraction}) [C2]
 
 

Från Parallel Columns.

De första n dansarna (de som motsvarar den givna fraction. T.ex, från Parallel Columns om 4, n=1 för 1/4; 2 för 1/2; 3 för 3/4; 4 för full), som en Tandem enhet om n, Peel Off för att sluta i Concentric Columns om n medan Trailing dansare Extend (genom Circulates) för att ta handfattning och bilda en kompakt formation.

Från Parallel Columns of 4:
 

före
Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)

Från Parallel Columns of 3:
 

före
Invert The Column
 
   
efter
1/3
 efter
2/3
  (klart)

Notera: Efter att ha gjort en full Invert The Column, måste dansarna glida ihop för att få Columns bredvid varandra. Glid inte ihop om callet är fraktionaliserat (t.ex, 3/4 Invert The Column slutar i ett "H").

Continue To Invert Another fraction [C4]: Från ett av mellanstegen på Invert The Column. Gör de nästa fraction delarna av Invert The Column.

Variation: Magic Invert The Column (fraction) [C2V].

Magic Invert The Column:
 

före
Magic Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)

Fastän jag aldrig har hört någon calla en (full) Magic Invert The Column, anser jag att det skall sluta i normala Columns, inte Magic Columns. Detta därför att Magic regeln säger att efter att du har lämnat Magic Column Circulate banan, avslutar du callet normalt.

Se också Cross Invert The Column (fraction) [C2].

https://www.ceder.net/def/invertthecolumn.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.