Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Inlet [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Inlet -- [C2]
   (Kip Garvey 1978)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Waves eller tillämpliga Parallel 3 & 1 Lines (Ends måste vara i Tandem; Lead End & dansaren bredvid måste vara i en Mini-Wave).

Out-Facing End och dansaren bredvid Recycle medan In-Facing End och dansaren bredvid gör sin del av en Split eller Facing Recycle och justerar för att sluta i en Center Wave.

Slutar i en 1/4 Tag.

 
före
Inlet
 efter

Notera: Vi har sett tre olika skrivna definitioner för Inlet, vilket leder till en tvetydighet i det följande exemplet:

före
Inlet

Fall 1
 

efter

Fall 2
 

efter

Fall 3
 

efter

  • Fall 1: Här används definitionen för Inlet som anges ovan och anses korrekt av de flesta vi har talat med.
  • Fall 2: Inneractives (In-Facing End och Center bredvid) Dodge inåt för att bilda en Box och gör sen en Recycle. Fall 2 skulle kunna callas Cycle And Slant Recycle.
  • Fall 3: Detta är Mirror-image (spegelbild) versionen. En del caller anser att den hand som Ends håller bestämmer om det är Mirror versionen av callet som skall göras. Vi håller inte med. Fall 3 bör callas Mirror Inlet.

Beroende på denna tvetydighet avstår de flesta caller från att calla Inlet från startformationen som visas ovan.

Diamond Inlet [C4]: From Parallel Waves, 3 By 1 Lines, or other applicable formations. In-Facing Ends and adjacent do an Inlet, as Out-Facing Ends and adjacent dancers do a 2/3 Recycle. Ends in Twin Diamonds. Same as Outeractives (Out-Facing Ends and adjacent dancers) go 2/3, all Inlet.

Se också Outlet [C2].

CALLERLAB definition for Inlet

Choreography för Inlet

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/inlet.php?level=C2&language=sweden
24-October-2019 02:31:35
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.