Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Grand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand 1/4 (or 3/4) Thru -- [A1]
   (upphovsman okänd)
A1:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från tillämpliga formationer som består av fler än 4 dansare.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. De som kan Left Arm Turn 1/2.

Detta är ett 2-delars call.

   
före
Grand 1/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)

   
före
Grand 1/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)

   
före
Center 6 Grand 3/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 3/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)

Kommentarer:

 • Börja med högerhanden, såvida inte callern uttryckligen säger ordet 'Left'.
 • Grand 1/4 (eller 3/4) Thru förhåller sig till 1/4 (eller 3/4) Thru som Grand Swing Thru till Swing Thru. Grand betyder att dansarna arbetar utanför sin egen 4-dansare delformation.
 • Från R-H Columns, kan callern calla antingen 1/4 Thru eller Grand 1/4 Thru.
  • Vid 1/4 Thru, stannar dansarna i sin grupp om 4 (utan att korsa mitten på uppställningen).
  • Vid Grand 1/4 Thru, efter den första Arm Turn 1/4, gör de två Very Centers en Left Arm 1/2 med varandra.
 • De som gör varje del av callet skall vara i en Mini-Wave, inte facing dansare. De flesta caller anser att det är otillåtet att calla Grand 1/4 (eller 3/4) Thru från en uppställning som en Grand Single Eight Chain Thru.
 • Från en Thar eller Alamo-Ring, används inte ordet 'Grand', även om formationen består av fler än 4 dansare. Historiskt, har caller callat dessa varianter som All Eight 1/4 (eller 3/4) Thru, eller helt enkelt 1/4 (eller 3/4) Thru.

Grand Left 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: De som kan Left Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Right Arm Turn 1/2.

Any Hand Grand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Från tillämpliga formationer (t.ex, Magic Columns). De som kan Arm Turn 1/4 (med endera handen); de som mötsTrade (detta kan antingen vara en Arm Turn 1/2 (från en Mini-Wave) eller en Partner Trade (från ett Couple)).

1/4 (or 3/4) Thru [A1] (Dick Bayer och Holman Hudspeth 1969): Från en R-H Mini-Wave Box, en R-H Facing Diamond (Centers håller höger hand, Ends med vänster hand), eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Left Arm Turn 1/2. Slutar i en Wave.

Se också Grand Follow Your Neighbor [A1].

CALLERLAB definition for Grand Quarter Thru
CALLERLAB definition for Grand Three-Quarter Thru

Choreography för Grand 1/4 (or 3/4) Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/grand14thru.php?level=master%C3%A2%C5%92%C2%A9uage=czech&language=sweden
23-October-2019 08:44:58
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.