Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Funny Square Thru ({n}) [C2]
 
 

Från en T-Bone 2 x 2 eller andra tillämpliga formationer.

De som tittar på varandra (eller i en R-H Mini-Wave) Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 1)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By; (slut på Funny Square Thru 2)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 3)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By (slut på Funny Square Thru 4).

För varje hand, skall de som tittar på varandra dra förbi med den rätta alternerande handen och om det inte är sista handen ska desamma dansarna göra 1/4 In (mot mitten av 4-dansare formationen). Efter den sista 'Pull By', gör inte någon 1/4 In.

Funny Square Thru:

 
     
före
Funny Square Thru
 efter
Funny Square Thru 1
 efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 2
 
     
efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 3
 efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 4
(klart)

Kommentarer:
  • 1/4 In är mot mitten av 4-dansare formationen.
  • Om {n} inte anges är det 4 som vid en normal Square Thru.
  • Gör inte 1/4 In efter den sista handen.
  • När man startar i en rektangulär T-Bone uppställning där några dansare tittar på varandra och några är i R-H Mini-Wave, skall bara de som tittar på varandra börja på callet, även om ur teknisk synpunkt de dansare som är i en R-H Mini-Wave också skulle kunna göra en Right Pull By!
  • Ibland kan en caller calla Funny Square Thru {n} även om det inte är möjligt för någon att göra Pull By på den n-te handen. De som gör Pull By på n-1 skall ändå göra 1/4 In.

Variant: Funny Square Thru {n} & 1/2: Dansare som gör den slutliga Pull By stoppar i en Mini-Wave. Detta är samma som Funny Square Thru {n + 1} To A Wave.

https://www.ceder.net/def/funnysquarethru.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.