Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en T-Bone 2 x 2 eller andra tillämpliga formationer.

De som tittar på varandra (eller i en R-H Mini-Wave) Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 1)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By; (slut på Funny Square Thru 2)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Right Pull By; (slut på Funny Square Thru 3)
och 1/4 In; de som tittar på varandra Left Pull By (slut på Funny Square Thru 4).

För varje hand, skall de som tittar på varandra dra förbi med den rätta alternerande handen och om det inte är sista handen ska desamma dansarna göra 1/4 In (mot mitten av 4-dansare formationen). Efter den sista 'Pull By', gör inte någon 1/4 In.

Funny Square Thru:

 
     
före
Funny Square Thru
 efter
Funny Square Thru 1
 efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 2
 
     
efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 3
 efter
aktiva 1/4 In
 efter
Funny Square Thru 4
(klart)

Kommentarer:

Variant: Funny Square Thru {n} & 1/2: Dansare som gör den slutliga Pull By stoppar i en Mini-Wave. Detta är samma som Funny Square Thru {n + 1} To A Wave.

https://www.ceder.net/def/funnysquarethru.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.