Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From a T-Bone 2 x 2 or other applicable formations. EN: 10
Z formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných. CZ: 10

Those facing (or those in a R-H Mini-Wave) Right Pull By; (end of Funny Square Thru 1) EN: 20
Ti, co se na sebe koukají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By; (konec Funny Square Thru 1) CZ: 20
and 1/4 In; those facing Left Pull By; (end of Funny Square Thru 2) EN: 30
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 2) CZ: 30
and 1/4 In; those facing Right Pull By; (end of Funny Square Thru 3) EN: 40
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Right Pull By; (konec Funny Square Thru 3) CZ: 40
and 1/4 In; those facing Left Pull By (end of Funny Square Thru 4). EN: 50
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 4) CZ: 50

For each hand, those facing Pull By with the appropriate alternating hand and, if it is not the last hand, the same dancers 1/4 In (toward the Center of the 4-dancer formation). After the last Pull By, do not 1/4 In. EN: 60
Ti, co dělají Pull By musí postupně střídat ruce. Zároveň, pokud to nebyla poslední ruka, dělají oba 1/4 In (směrem ke sředu své formace). Po posledním Pull By se nikdo netočí. CZ: 60

Funny Square Thru:

 
     
před
Funny Square Thru
 po
Funny Square Thru 1
 po
actives EN: 70
aktivní CZ: 70
1/4 In
 po
Funny Square Thru 2
 
     
po
actives EN: 70
aktivní CZ: 70
1/4 In
 po
Funny Square Thru 3
 po
actives EN: 70
aktivní CZ: 70
1/4 In
 po
Funny Square Thru 4
(hotovo)

Poznámky:
 • The 1/4 In is toward the Center of the 4-dancer formation. EN: 80
  1/4 se provádí směrem ke středu vlastní formace čtyř tanečníků CZ: 80
 • If {n} is not given, the default is 4 as in a normal Square Thru. EN: 90
  Pokud není řečeno {n}, myslí se 4 jako u normálního Sguare Thru. CZ: 90
 • Do not 1/4 In after the last hand. EN: 100
  Po poslední ruce už 1/4 In nedělejte. CZ: 100
 • When starting from a rectangular T-Bone setup in which some dancers are facing and some dancers are in a R-H Mini-Wave, only the Facing dancers start the call, even though technically the dancers in the R-H Mini-Wave could also do a Right Pull By! EN: 110
  Pokud figura začíná ze čtvercové formace, v níž jsou někteří v pravé mini vlně a druzí se na sebe koukají, tak provádět figuru začnou ti, co se na sebe koukají, i když technicky vzato mohou Right Pull By udělat všichni! CZ: 110
 • Sometimes a caller will call Funny Square Thru {n} when it is not possible for anyone to Pull By on the n-th hand. Those doing the Pull By on n-1 still 1/4 In. EN: 120
  Někdy caller řekne Funny Square Thru {n} , přičemž na konci figury není nikdo, kdo by mohl udělat Pull By ne n-tou ruku. V takovém případě stále platí, že ti, kdo dělali Pull By na n-1 ruku, udělají 1/4 In. CZ: 120

Variation: EN: 130
Variace: CZ: 130
Funny Square Thru {n} & 1/2:
Dancers doing the final Pull By stop in a Mini-Wave. This is the same as Funny Square Thru {n + 1} To A WaveEN: 140
Tanečnící provádějící poslední Pull By se zastaví v Mini-Wave. Je to totéž jako Funny Square Thru {n + 1} To A WaveCZ: 140

https://www.ceder.net/def/funnysquarethru.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.