Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Flip Your Lid [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Flip Your Lid -- [C3B]
   (Ron Schneider 1978)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en 1/4 Tag.

Det finns fyra olika saker att göra i Flip Your Lid:

 
End på Center Wave:
Scoot Back med passande outside dansare;

Very Center:
Gör din del av Centers Run & Circle 1/4 (var noga med att inte göra en Scoot Back);

Outside Belle (om R-H 1/4 Tag) eller Outside Beau (om L-H 1/4 Tag):
Gör din del av Scoot Back & Circle 1/4 (för att sluta tittande in).

De andra Outside Dansarna:
Press Ahead, Trade (med opposite dansaren), & Spread.

Slutar i en 1/4 Tag.

   
före
Flip Your Lid
 på väg efter

Danstips:

  • End på Center Wave kan ge dansaren bredvid i Center en lätt dragning (som du kan göra i en Recycle eller Flip Back) för att få dem att röra sig åt rätt håll.
  • Outside dansarna som gör Press Ahead, Trade & Spread bör peka på varandra i början av callet.

anything & Circle (fraction) [C2]: Från tillämpliga formationer. Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4. Riktningen dessa Outside 6 går (medsols eller motsols) beror på ansiktsriktningen på den dansare som blir End på Center 4 efter anything callet. Efter att ha avslutat & Circle 1/4, justerar Outside 4 det som är nödvändigt för att bli Couples som tittar in. Repetera hela rörelsen (inklusive anything callet) för varje 1/4 (t.ex, om fraction är 3/4, gör hela rörelsen 3 gånger). Om ingen fraction ges, gör hela rörelsen 4 gånger.

Choreography för Flip Your Lid

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/flipyourlid.php?level=master&language=sweden
16-October-2019 17:21:04
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.