Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Flip The Diamond [Plus]
   (Deuce Williams 1973)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
   edit def

From a Diamond. EN: 10
Z formace Diamond. CZ: 10

Centers do your part Diamond Circulate as Points Flip In (180°) towards the the nearest Center position. EN: 20
Centers dělají svou část Diamond Circulate, Points Flip In (180°) směrem k bližší středové pozici. CZ: 20

A normal Diamond ends in a Wave; a Facing Diamond ends in a Two-Faced Line. EN: 30
Normální Diamond končí ve Wave; Facing Diamond končí v Two-Faced Line. CZ: 30

Z R-H Diamond:

 
 
před
Flip The Diamond
 po
Z Facing Diamond:

 
 
před
Flip The Diamond
 po
Z Funny Diamond:

 
 
před
Flip The Diamond
 po
Z another Funny Diamond:

 
 
před
Flip The Diamond
 po
The original centers end on the same spot,
so they step to right hands, and the overall
ending formation is offset EN: 40
Původní centers končí na stejném místě,
proto dostupují do pravé mini-vlny
a celková formaceje v offset. CZ: 40

Poznámky:
 • Flip In means to slide inward one position while turning 180° toward that direction. EN: 50
  Flip In znamená přesunout se doprostřed o jednu pozici a současně se otočit o 180°. CZ: 50

  Flip is similar to a Run, except that Flip is done along the same plane, whereas Run has the dancer moving along an arc. EN: 60
  Flip se podobá Run kromě toho, že Flip se dělá na té samé úrovni, kdežto při Run se tanečník pohybuje po oblouku. CZ: 60
 • Points take the inside path (since they are flipping toward the center),
  and Centers take the outside path (since they are moving in an arc). EN: 70
  Points jdou vnitřkem (protože se flipují do středu),
  Centers jdou venkem (protože jdou obloučkem). CZ: 70

Reverse Flip The Diamond [C2]:
From a Diamond. Centers Phantom Run (Flip away from each other) as Points Diamond Circulate. Ends in a Line. EN: 720
Z formace Diamond. Centers Phantom Run (Flip od sebe), Points Diamond Circulate. Končí v Line. CZ: 720

Cut The Diamond [Plus] (Lee Kopman 1973):
From a Diamond. Centers do your part Diamond Circulate as Points slide together and Trade to end in the furthest Center position. A normal Diamond ends in a Two-Faced Line. EN: 422
Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points úkrok k sobě a Trade - skončí na vzdálenější středové pozici. Normální Diamond končí v Two-Faced Line. CZ: 422

Flip The Hourglass [A2] (Tim Ploch):
From an Hourglass. Outsides flip in (Phantom Run) as Centers Hourglass Circulate. Usually ends in Parallel Lines. EN: 379
Z formace Hourglass. Outsides udělají flip dovnitř (Phantom Run), Centers Hourglass Circulate. Obvykle končí v Parallel Lines. CZ: 379

Viz také

CALLERLAB definition for Flip The Diamond

Choreography for Flip The Diamond

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/flipthediamond.php?language=czech&level=PLUS&action=edit
21-July-2024 09:04:16
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL