Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en 2 x 4.

Gör totalt fyra Split Circulate, utom att när du blir en In-facing Center gör du nästa Circulate till din diagonalt motsatta position (korsa över till den andra boxen). Exchange The Box kan fraktionaliseras i fjärdedelar.

Trafikmönstret är sådant att när du korsar över till den andra boxen, måste du hålla dig på utsidan av de som fortfarande är i sin ursprungliga Box. In-facing Centers leder denna Exchange och vanligen kan alla i deras Box följa efter.

Från Parallel Waves (In-Facing Centers leder):

 
före
Exchange The Box
 
     
vänster Box
efter 1/4
  vänster Box
efter 1/2
  vänster Box
efter 3/4
 efter
Från Columns (In-Facing Centers leder):

 
före
Exchange The Box
 
     
övre Box
efter 1/4
  övre Box
efter 1/2
  övre Box
efter 3/4
 efter

Danstips: De som leder Exchange bör hålla upp handen för att identifiera sig själva så att de andra dansarna i deras  Box kan följa dem.

Se också Exchange The Triangle [C3A].

https://www.ceder.net/def/exchangethebox.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.