Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Double Star Thru [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From normal Facing Couples (Boy on Left, Girl on Right). EN: 10
Z normálních Facing Couples (Boy vlevo, Girl vpravo). CZ: 10

 1. Star Thru;
 2. Mirror Star Thru.

Ends in half-sashayed Back-to-Back Couples. EN: 20
Končí v half-sashayed Back-to-Back Couples. CZ: 20

   
před
Double Star Thru
 po
Star Thru
 po
Mirror Star Thru
(hotovo)

Poznámky:
 • Star Thru:
  From Opposite-Sex Facing Dancers. Boys use Right-hand palm forward as Girls use Left-hand palm forward. Touch hands palm-to-palm, walk forward into the other dancer's starting position, Girl turning under the arch 1/4 to the Left, as Boys turn 1/4 to the Right. Ends in a Couple. EN: 30
  Z formace dvou tanečníků opačného pohlaví koukajících na sebe. Boys použijí levou ruku dlaní dopředu, Girls použijí pravou ruku dlaní dopředu. Dotkněte se dlaněmi, krok dopředu na původní místo tanečníka před sebou, Girl se v bráně otočí o 1/4 doleva, Boys se otočí o 1/4 doprava. Končí v Couple (páru). CZ: 30

  Mirror Star Thru:

  Do the mirror image of a Star Thru. That is... From Opposite-Sex Facing Dancers. Boys use Left-hand palm forward as Girls use Right-hand palm forward. Touch hands palm-to-palm, walk forward into the other dancer's starting position, Girl turning under the arch 1/4 to the Right, as Boys turn 1/4 to the Left. Ends in a Couple. EN: 40
  Proveďte zrcadlově Star Thru. Tedy... Z formace dvou tanečníků opačného pohlaví koukajících na sebe. Boys použijí levou ruku dlaní dopředu, Girls použijí pravou ruku dlaní dopředu. Dotkněte se dlaněmi, krok dopředu na původní místo tanečníka před sebou, Girl se v bráně otočí o 1/4 doprava, Boys se otočí o 1/4 doleva. Končí v Couple (páru). CZ: 40
 • On both Star Thru and Mirror Star Thru, the Girl goes under the arch. EN: 50
  Jak při Star Thru, tak při Mirror Star Thru, procházejí Girl pod branou z rukou. CZ: 50
 • Star Thru, Mirror Star Thru, and Double Star Thru are sex-dependent calls. That is, Boys always do one thing as Girls always do another. The call is dependent upon your sex, not your position as a Beau or a Belle. EN: 60
  Ve figurách Star Thru, Mirror Star Thru a Double Star Thru hraje roli pohlaví. Boys vždy dělají jednu věc a Girls vždycky nějakou jinou. Provedení figury závisí na vašem pohlaví, nikoliv na pozici Beau nebo Belle. CZ: 60
 • After each part of Double Star Thru, you end as a Couple with the dancer you were facing. EN: 70
  Po každé části Double Star Thru skončíte v páru s tím, na koho jste se před tím dívali. CZ: 70
 • Double Star Thru is choreographically equivalent to Cross Trail Thru. At the end of the call, you are facing the same direction as when you started the call. EN: 80
  Double Star Thru je choreografický ekvivalent Cross Trail Thru. Po skončení figury se koukáte tím samým směrem jako na začátku. CZ: 80
 • An alternate way to think about Double Star Thru: do a regular Star Thru, then change hands and do a 'wrong hand' Star Thru. EN: 90
  Alternativní uchopení Double Star Thru: udělejte běžné Star Thru, pak si prohoďte ruce a udělejte Star Thru za 'špatnou ruku'. CZ: 90
 • Alternate hands: first use the inside hand, then use the outside hand. EN: 100
  Jak střídat ruce: nejprve použijte vnitřní ruku, pak tu vnějšíCZ: 100
 • After you become proficient at Double Star Thru, you can use light hand taps instead of making a large arch. Most experienced Advanced-level dancers dance the call this way. They don't raise their hands much at all - they just lightly tap the appropriate hands while dancing each part. While this may make the call easier to execute in realtime on the dance floor, we suggest that until you are proficient at the call, always do the entire arching movement. EN: 110
  Až budete dělat Double Star Thru s přehledem, můžete si místo dělání brány jen tak lehce ťukat rukama. Většina zkušených Advanced tanečníků to tak dělá. Vůbec nezvedají ruce, jen v každé části lehce ťuknou do příslušné ruky. Přestože tento způsob je na zatancování jednoduší, doporučujeme klasické provedení do té doby, než se figuru opravdu naučíte. CZ: 110
 • Mirror Star Thru has historically been called Left Star Thru. Unfortunately, the term Left Star Thru is confusing since the Girl uses the Right-hand. EN: 120
  Mirror Star Thru bylo historicky callerováno jako Left Star Thru. Bohužel, termín Left Star Thru je zavádějící, protože dívky používají pravou ruku. CZ: 120

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

(from normal Facing Couples): EN: 130
(z normálních Facing Couples): CZ: 130
 • Double Star Thru:
  Star Thru; Mirror Star Thru.
 • Star Thru Double:
  Star Thru; Star Thru.

Triple Star Thru [A1]:
From applicable formations (usually a Starting Double Pass Thru in which the Center Couples are normal and the Outside Couples are Half-Sashayed). Those who can Star Thru; those who can Mirror Star Thru; those who can Star Thru. The aforementioned Starting Double Pass Thru formation ends in Back-to-Back Lines. EN: 49
Z vhodných formací (obvykle Starting Double Pass Thru ve které jsou páry uprostřed normální a koncové Half-Sashayed). Those who can Star Thru; those who can Mirror Star Thru; those who can Star Thru. Dříve zmíněná Starting Double Pass Thru formace končí v Back-to-Back Lines. CZ: 49

CALLERLAB definition for Double Star Thru

Choreography for Double Star Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/doublestarthru.php?level=A1&language=czech&action=edit
14-July-2024 18:45:18
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL