Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Facing Couples eller en Single Double Pass Thru.

Dixie Style To A Wave & Slither.

Slutar i en L-H Two-Faced Line.

   
före
Dixie Sashay
 efter
Dixie Style To A Wave
 efter
Slither
(klart)

Kommentar: Förutse Slither [A2], och dansa de föregående rörelserna så att de mjukt går över i Slither.

Split Dixie Sashay [C1]: Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither.

   
före
Split Dixie Sashay
 efter
Split Dixie Style To A Wave
 efter
Slither
(klart)

Se också Split [Square Thru] CONCEPT [C1].

https://www.ceder.net/def/dixiesashay.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.