Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond Chain Thru [A2]
   (Deuce Williams 1972)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Twin Diamonds. EN: 10
Z formace Twin Diamonds. CZ: 10

 1. Diamond Circulate;
 2. Very Centers Trade;
 3. Center 4 Cast Off 3/4.

Usually ends in Parallel Lines. EN: 20
Obvykle končí v Parallel Lines. CZ: 20

Diamond Chain Thru is a 3-part call. EN: 30
Figura Diamond Chain Thru má tři části. CZ: 30

Z R-H Diamonds:

 
     
před
Diamond Chain Thru
 po
Diamond Circulate
 po
Very Centers Trade
 po
Center 4 Cast Off 3/4
(hotovo)
Z Funny Diamonds:

 
     
před
Diamond Chain Thru
 po
Diamond Circulate
 po
Very Centers Trade
 po
Center 4 Cast Off 3/4
(hotovo)

From the above starting formation, Diamond Circulate takes some dancers to the same spot and hence those dancers step to right-hands to share that spot. EN: 40
Z výše uvedené výchozí formace přivede Diamond Circulate některé tanečníky na stejné místo, tudíž se tito tanečníci postaví do pravé minivlny. CZ: 40

Poznámky:
 • After the Diamond Circulate, the new Outsides are finished! They have nothing further to do. Unless the caller gives another command (e.g., Diamond Chain Thru, New Ends Circulate Twice), the Outsides just stand there and wait (or clap hands as in Spin Chain Thru). EN: 50
  Po Diamond Circulate to mají noví Outsides hotov! Více už nedělají, pokud jim caller něco dalšího neřekne (např. Diamond Chain Thru, New Ends Circulate Twice). Prostě tam jen stojí a čekají (nebo tleskají jako při Spin Chain Thru). CZ: 50
 • Before starting the call, the In-Facing Points should make eye-contact with each other. These two dancers will do the 'Very Centers Trade'. Don't let any of the other original Points grab you until after the 'Very Centers Trade'. EN: 60
  Před tím, než figura začne, by In-Facing Points spolu měli navázat oční kontakt. Oni jsou ti dva, co budou dělat 'Very Centers Trade'. Dokud neuděláte 'Very Centers Trade', tak nenechte žádného z původních Points, aby s vámi něco dělal. CZ: 60

Is Diamond Chain Thru legal from Point-to-Point Diamonds? EN: 70
Je Diamond Chain Thru legalní z formace Point-to-Point Diamonds? CZ: 70
Our answer is NoEN: 80
Naše odpověď je NeCZ: 80

 1. The last part of Diamond Chain Thru is 'Center 4 Cast Off 3/4'. 'Center 4' refers to the 4 dancers closest to the center of the set, and not the Centers of each side. EN: 90
  Poslední část Diamond Chain Thru je 'Center 4 Cast Off 3/4'. 'Center 4' označuje čtyři tanečníky nejblíže středu čtverylky, nikoliv Centers v každé polovině. CZ: 90
 2. Allowing Diamond Chain Thru to be legal from Point-to-Point Diamonds introduces an ambiguity in the C1 call anything Chain Thru (a.k.a., Finish Diamond Chain Thru). For example, what happens from a Tidal Wave? After the Very Centers Trade, who does the Cast Off 3/4? Is it the Center 4, or the Centers of each side? For consistency sake, it must be the Center 4. EN: 100
  Povolení Diamond Chain Thru z formace Point-to-Point Diamonds by způsobilo nejednoznačnost na C1 ve figuře anythingChain Thru (také známá jako Finish Diamond Chain Thru). Co by se například stalo z formace Tidal Wave poté, co Very Centers udělají Trade? Kdo by dělal Cast Off 3/4? Byli by to Center 4 nebo Centers na každé straně? Kvůli udržení konzistence to musí být Center 4. CZ: 100

anything Chain Thru [C1]:
Do the anything call; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4. EN: 393
Proveďte anything; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4. CZ: 393
anything Chain Thru is the same as anything call; Finish Diamond Chain Thru. EN: 110
anything Chain Thru je to samé jako anything a pak Finish Diamond Chain Thru. CZ: 110

Diamond Chain And Anything [C4]:
From Twin Diamonds. Diamond Circulate; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 1/4 as Ends U-Turn Back. Usually ends in Parallel Lines. The words 'And Anything' are actually said. EN: 394
Z formace Twin Diamonds. Diamond Circulate; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 1/4, Ends U-Turn Back. Obvykle končí v Parallel Lines. Slova 'And Anything' jsou skutečně řečena. CZ: 394

CALLERLAB definition for Diamond Chain Thru

Choreography for Diamond Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/diamondchainthru.php?language=czech&level=A2&action=edit
14-July-2024 22:20:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL