Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From Twin Diamonds. EN: 10
Från Twin Diamonds. SE: 10

Do the anything call but use all four dancers in your Diamond when executing all movements on the outside. The traffic pattern usually contains Diamond Circulates. EN: 20
Gör anything callet men använd alla fyra dansarna i din Diamond när du utför alla rörelser på utsidan. Trafikmönstret innehåller vanligen Diamond Circulates. SE: 20

Ends in Twin Diamonds. EN: 30
Slutar i Twin Diamonds. SE: 30

Any 2-dancer call and some 4-dancer calls may be used with this concept. EN: 40
Vilket som helst 2-dansare call och några 4-dansare call kan användas med detta concept. SE: 40

 
Typical 2-dancer calls: EN: 50
Typiska 2-dansare call: SE: 50
 
Typical 4-dancer calls: EN: 60
Typiska 4-dansare call: SE: 60

Diamond Single Wheel:

 
 
före
Diamond Single Wheel
 efter
Diamond 1/4 Thru:

 
   
före
Diamond 1/4 Thru
 efter
Diamond Right Arm Turn 1/4
(Diamond Circulate)
 efter
Diamond Left Arm Turn 1/2
(Very Centers Trade)
(klart)

Kommentarer:

Variation: EN: 100
Variationer: SE: 100
Magic Diamond anything.

https://www.ceder.net/def/diamondanything.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.