Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

Pass Thru och Half Sashay.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

Från Facing Couples:

 
     
före
Cross Trail Thru
 efter
Pass Thru
  part-way
(efter 3/4 Cross Trail Thru)
  (klart)
Från en R-H Wave:

 
   
före
Cross Trail Thru
 efter
Pass Thru
 efter
Half Sashay
(klart)

Kommentarer:
  • Kom ihåg att Belle glider framför Beau i en Half Sashay.
  • Försök att smälta ihop Pass Thru och Half Sashay till en mjuk rörelse. Föregrip Half Sashay så att omedelbart efter att ha passerat med höger axel för Pass Thru, börjar ni glida mot varandra för Half Sashay.
  • Titta mot samma vägg under hela callet. Vrid dig inte.
  • Cross Trail Thru hette ursprungligen Trail Thru.

Half Sashay [Basic]: Från ett Couple. Byt plats utan att ändra ansiktsriktning genom att låta Belle stiga sidledes framför Beau medan Beau stiger sidledes bakom Belle. Slutar i ett Couple. Från en Mini-Wave, gör din del (dvs, från en L-H Mini-Wave, byt plats genom att glida förbi varandra rygg mot rygg; från en R-H Mini-Wave, byt plats genom att glida förbi varandra ansikte mot ansikte.

Cross Trail Thru To The Corner [A1V]: Cross Trail Thru och sen 1/4 Out (vrid dig 1/4 på stället bort från din Partner). Cross Trail Thru To The Corner callas ibland från normala (1P2P) Facing Lines före en Allemande Left. Alternativ definition: Pass Thru och Partner Tag med vänster axel.

Cross Trail Thru används i definitionen för många call. Några är listade nedan.

Cross The "K" [C2] (Bill White 1970): Från Facing Lines, Eight Chain Thru, eller andra tillämpliga formationer. Cross Trail Thru; Centers Trade medan Ends U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten (dvs, 1/4 Out & Roll).

Scramble [C3B] (Lee Kopman 1971): Från Lines rygg mot rygg eller andra tillämpliga formationer. Outsides gör en Ends Bend och Turn Thru medan Centers 1/4 In och Cross Trail Thru. Lines rygg mot rygg slutar i Lines rygg mot rygg.

Cross Chuck-A-Luck [C3B] (Lee Kopman 1971): Från Parallel Lines där Centers tittar ut. Centers Cross Run och Pass In medan Ends Face In, Step Forward och Cross Trail Thru. Slutar i en Eight Chain Thru formation.

Cross Horseshoe Turn [C4]: Från en 2 x 4 där Ends är i Columns och tittar ut. Ends Cross Cloverleaf medan Centers 1/4 In och Cross Trail Thru. Generaliserade Columns slutar i en Eight Chain Thru. Detta är ett 2-delars call för Centers.

Cross Trail [obsolete]: Från ett Couple. Partner Tag med vänster axel. Slutar i dansare rygg mot rygg.

https://www.ceder.net/def/crosstrailthru.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.