Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Cycle [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Cycle -- [C3B]
   (Joe Chiles 1975)
C3B:     

Jazyk: or                 All   
   edit def

From a Two-Faced Line: EN: 10
Z formace Two-Faced Line: CZ: 10

 1. Centers Cross Fold and all adjust to a Box (Bounce The Centers); EN: 20
  Centers Cross Fold a všichni se zarovnají do formace Box (Bounce The Centers); CZ: 20
 2. Box Counter Rotate 1/4;
 3. Roll.

Ends in Facing Couples. EN: 30
Končí ve Facing Couples. CZ: 30

This is a 3-part call, and Callers often call 2/3 Cross CycleEN: 40
Tato figura má tři části a calleři často použijí 2/3 Cross CycleCZ: 40

From an applicable 2 x 2 (e..g, Facing Couples or Mini-Wave Box): EN: 50
Z vhodných formací 2 x 2 (jako Facing Couples nebo Mini-Wave Box): CZ: 50

As one movement, (Facing or Box) Recycle & Slither. EN: 60
Jako jeden pohyb proveďte (Facing or Box) Recycle & Slither. CZ: 60

Ends in a Two-Faced Line. EN: 70
Končí ve formaci Two-Faced Line. CZ: 70

Z Two-Faced Line:
 

     
před
Cross Cycle
 po
Centers Cross Fold
and adjust to a Box EN: 80
Centers Cross Fold
a zarovnání do Boxu CZ: 80
(1/3)
 po
Box Counter Rotate 1/4
(2/3)
 po
Roll
(hotovo)

Dancing hints: EN: 90
Rady jak na to: CZ: 90
 • In practice, since 1/3 Cross Cycle is rarely called, dancers do not adjust to make a box before doing the counter rotate 1/4. The first two parts of Cross Cycle are danced as one smooth movement (similar to a Centers Cross Kick Off then Tandem (Right or Left) Touch). EN: 100
  Protože figura 1/3 Cross Cycle je zřídka callerována, v praxi ve skutečnosti nedochází k zarovnání do boxu. První dvě části Cross Cycle jsou tancovány jako jeden plynulý pohyb (podobný Centers Cross Kick Off a pak Tandem (Right nebo Left) Touch). CZ: 100
 • Cross Cycle can be disorienting for the Centers. Think of Cross Cycle as Centers Cross Run; all Any Shoulder 1/2 Tag; 1/4 In. This helps you get to the correct spot, facing the correct direction. EN: 110
  Cross Cycle může být pro Centers matoucí. Přemýšlejte o Cross Cycle jako o Centers Cross Run, všichni Any Shoulder 1/2 Tag, 1/4 In. To vám pomůže skončít na správném místě a dívat se správným směrem. CZ: 110

Z Facing Couples:
 

   
před
Cross Cycle
 po
Recycle
 po
Slither
(hotovo)

Dancing hints: EN: 90
Rady jak na to: CZ: 90
 • Beaus 1/2 Press Ahead and Trade (with each other) as Belles do a normal Recycle (Dodge Left and Veer Left). EN: 130
  Beaus 1/2 Press Ahead and Trade (spolu), zatímco Belles dělají normální Recycle (Dodge Left and Veer Left). CZ: 130
 • Beaus pick up the opposite Belles as in Flutter Wheel. EN: 140
  Beaus vezmou protější Belles jako při Flutter Wheel. CZ: 140

Poznámky:

 • From a Two-Faced Line, Cross Cycle is equivalent to Centers Back-to-Back Slither and all Recycle. EN: 150
  Z formace Two-Faced Line je Cross Cycle ekvivalentní k Centers Back-to-Back Slither a všichni Recycle. CZ: 150

  From a 2 x 2, Cross Cycle is equivalent to (facing) Recycle & Slither. EN: 155
  Z formace 2 x 2 je Cross Cycle ekvivalentní k (facing) Recycle & Slither. CZ: 155
 • From a Mini-Wave Box, Cross Cycle is equivalent to Trail Off. EN: 160
  Z formace Mini-Wave Box je Cross Cycle ekvivalentní k Trail Off. CZ: 160
 • From a Box consisting of one Couple and one L-H Mini-Wave, it is illegal to call Cross Cycle and expect the Couple to work Mirror. The caller must explicitly say Mirror Cross CycleEN: 170
  Nelze callerovat Cross Cycle z formace sestávající­ z jednoho páru a jedné levé Mini-Wave a předpokládat, že Couple bude pracovat Mirror. Caller musí explicitně říct Mirror Cross CycleCZ: 170

From a 2 x 4, the term Split Cross Cycle should be used for the 2 x 2 version of the call. EN: 180
Z formace 2 x 4 by se měl používat název Split Cross Cycle, pokud se má figura provést v každé části. CZ: 180

 
před
Split Cross Cycle
 po

All 8 Cross Cycle [obsolete]:
From a 1/4 Line: Cross Concentric Cross Cycle. Ends in a 1/4 Line. Most callers instead say Cross Concentric Cross Cycle. All 8 Cross Cycle is analogous to All 8 Recycle [C1]. EN: 769
Z formace 1/4 Line: Cross Concentric Cross Cycle. Končí v 1/4 Line. Většina callerů říká prostě jen Cross Concentric Cross Cycle. All 8 Cross Cycle je analogie k All 8 Recycle [C1]. CZ: 769

Choreography for Cross Cycle

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/crosscycle.php?language=czech&action=edit
17-July-2019 16:45:54
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.