Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Create A Column [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Create A Column -- [C4]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or           All   
   view (admin)

Från tilämpliga 4 x 4 matriser.

Dansare i de inre Phantom Columns gör två Phantom Columns Circulates medan dansarna i de yttre Phantom Columns gör antingen två "O" Circulates eller två Butterfly Circulates (beroende på om de är i ett Phantom "O" eller en Phantom Butterfly).

Icke-T-Bone startformationer slutar vanligen i Generalized Columns.

   
före
Create A Column
  halvvägs  efter

   
före
Create A Column
  halvvägs  efter

Kommentarer:

  • Create A Column är användbart för caller eftersom det tillåter dem att lätt komma ur 4 x 4 Matrix uppställningar som Interlocked Blocks.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/createacolumn.php?level=master&language=sweden
14-October-2019 08:19:44
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.