Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Facing Couples.

  1. Circle Left den första givna fraction och Step To A R-H Wave;
  2. Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet.

Circle By 1/2 By 3/4:

 
   
före
Circle By 1/2 By 3/4
 efter
Circle Left 1/2 och
Step To A R-H Wave
 efter
Arm Turn 3/4
(klart)
Circle By 1/4 By Recycle:

 
   
före
Circle By 1/4 By Recycle
 efter
Circle Left 1/4 och
Step To A R-H Wave
 efter
Recycle
(klart)

Kommentarer:
  • anything callet görs från en Wave, inte från Facing Couples. Detta blir skillnad för call som Recycle eller Single Wheel.
  • Förr, ansåg några caller att default fractions var 1/4 och 1/4 och callade bara 'Circle By' utan några fractions och förväntade sig att dansarna skulle göra en Circle By 1/4 By 1/4. Denna användning skulle anses vara opassande idag.

Single Circle By fraction By fraction | anything [obsolete]: Single Circle den första givna fraction och Step To A R-H Mini-Wave; Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet. Single Circle By röstades bort från C1 listan för många år sedan.

Mirror Circle By fraction By fraction | anything [C3B]: Från Facing Couples. Circle Right den första givna fraction och Step To A Left-Hand Wave; Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet. Detta call har historiskt varit känt som Reverse Circle By.

https://www.ceder.net/def/circleby.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.