Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

By Golly -- [C4]
   (Lee Kopman 1977)
C4:     

Språk:
or           All   
   view (admin)

Från Facing Couples. Detta call måste föregås av ett call som kan följas av Sweep 1/4.

De som är närmast riktningen på flytet Sweep 1/4 medan de andra Dodge och Any Shoulder Wheel Thru.

Slutar i en Mini-Wave Box.

Recycle By Golly:

 
     
före
Recycle By Golly
 efter
Recycle
 efter
De som är närmast riktningen på flytet Sweep 1/4
medan de andra Dodge
 efter
Dodgers Any Shoulder
Wheel Thru
(klart)

Fusk #1: Veer i flytets riktning; Any Shoulder 1/2 Tag.

Fusk #2: Sweep 1/4; 'Trailers på Sweep' Diagonal Pull By (ytterhanden).

Det följande är en ofullständig lista på call som kan föregå By Golly på C3B:

Bend The Line ( från 2-Faced Line ) Ferris Wheel ( resulterande Centers ) Sweep 1/4
Cross Cycle ( från 2-Faced Line ) Linear Cycle Turn & Deal ( från R-H 2-Faced Line )
Cycle & Wheel Recycle ( från en Wave ) Wheel & Deal ( från 2-Faced Line )
Fancy ( resulterande Centers ) Shakedown  

Kommentarer: (av intresse för caller)

  • När man flyttar checkers, är By Golly ekvivalent med Touch 1/4 eller Left Touch 1/4.
  • Recycle By Golly är ekvivalent med Flip Back.
  • Mitt datorprogram för att flytta checkers, CSDS, använder följande alternativa definition för By Golly: Starta från Facing Couples där alla dansarna har samma Roll-riktning (dvs., om nästa call vore en Roll, skulle alla dansarna göra en 1/4 Right eller en 1/4 Left): Om Roll-riktningen är åt höger, gör då  Veer Left och 1/2 Tag; annars om Roll-riktningen är åt vänster, gör då Veer Right och Left 1/2 Tag. Denna mer generella definition tillåter att By Golly följs av call som Couple Up, Right & Left Thru, etc.

Comments? Questions? Suggestions?
 
C4:     

https://www.ceder.net/def/bygolly.php?level=C4&language=sweden
17-April-2021 15:52:33
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.