Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Butterfly Formation [C1]
 
 

Formace Butterfly má tanečníky na níže zakreslených pozicích v matici 4 x 4:

Butterfly FORMATION

 
 
V této formaci si představte,   že stojíte zde.

Formace Butterfly je považována za zdeformovanou (distorted) formaci Columns, jakoby se koncoví v normální Columns rozestoupili.

   
před
Butterfly Circulate
  představte si, že jste zde  po
 
před
Butterfly
Checkmate The Column
 po

Způsob provedení figur: Jednoduché figury (jako třeba Circulate, Walk & Dodge apod.) jděte rovnou do koncových pozic. U složitějších figur převeďte zdeformovanou formaci na normální, normálně proveďte figuru a pak se výslední Ends pohnout tak, aby znovu vytvořili Butterfly.

Občas si caller přeje, abyste začali figuru v Butterfly, ale skončili v normální formaci. V takovém případě přidá caller ke jménu figury něco jako 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns' atd. (např. Butterfly Transfer The Column To Normal Waves).

Poznámka: Butterfly může být také T-Bone. V takovém případě jdete svoji část ve své distorted Columns.

   
V této formaci si představte,   že jste zde...   ... nebo zde.
 
před
Butterfly
Split Counter Rotate 1/4
 po

Mini-Butterfly [C1V]: Mini-Butterfly je Butterfly ze šesti tanečníků. Například z formace Hourglass Ignore the points of the Center Diamond. (všichni kromě Points diamantu)

Mini-Butterfly FORMATION

 
 
Mini-Butterfly  myslete si, že jste zde

Big Block CONCEPT [C3A]: Z vhodné formace v matici 4 x 4, jako Interlocked Blocks, Butterfly nebo "O". Proveďte figuru v distorted (zdeformovaných) Parallel Lines.

"X" CONCEPT [C4] (Jim Davis): Pozice formace "X" jsou ty samé jako u Butterfly, ale je brána jako dva zkřížené Columns protínající se uprostřed. "X" Circulate je totéž co Butterfly Circulate kromě toho, že tanečníci #3 (in-facing Centers) dělá Concentric Box Crossover Circulate (udělají spolu Jaywalk).

Viz také "O" FORMATION [C1] a Squeeze [C1].

https://www.ceder.net/def/butterfly.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.