Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In medan Trailers Extend, Arm Turn 3/4 och Extend.

En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
     
före
Box Transfer
 efter
Leaders börjar en
Split Circulate
medan Trailers Extend
 efter
ursprungliga Leaders
gör färdigt sin del
medan ursprungliga Trailers
Cast Off 3/4
 efter
ursprungliga Trailers Extend
(klart)
Från en L-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Box Transfer
 efter
Från en T-Bone 2 x 2:

 
 
före
Box Transfer
 efter

Kommentarer:

Vad är skillnaden mellan Split och Box?

  • Split är passande när man börjar från en 8-dansareformation (som Parallel Waves eller Columns) där callet kan göras i varje Box. Dvs, hela 2x4 formationen delas ("split") i två 2x2 formationer, och callet görs i varje 2x2.
  • Box är passande när callet görs från alla andra formationer. Till exempel: Centers Box Transfer; As Couples Box Transfer; All Eight Box Transfer.
  • Det är inte passande att callern bara säger "Box Transfer" från Parallel Waves eller Columns och förväntar sig att bara Centers skall göra callet. Callern bör explicit säga "Centers Box Transfer". En del caller antar helt korrekt att "Split" betyder varje sida men felaktigt antar att "Box" betyder Centers. Om callern säger, från Parallel Waves, "Box Transfer", förväntar vi oss att callet skall göras på varje sida, precis som vilket annat 4-dansarecall som helst.

Transfer The Column [A1] (Lee Kopman 1974): De första två dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan på den andra Column tills de är parallella med Center Box och gör sedan individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de sista två dansarna (#3 och #4) Circulate (för att bilda en Center Box) och Cast Off 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Från Columns. De första tre dansarna Transfer (som en 3-dansare enhet Trail Off , sen individuellt 1/4 In) medan #4 dansarna Circulate 1 & 1/2 och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Ahead för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

https://www.ceder.net/def/boxtransfer.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.