Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Box Recycle [C1]
 
 

Från Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box som består av en R-H Mini-Wave och ett In-facing Couple.

De som är ett Couple gör sin del av (Facing) Recycle medan de som är i Mini-Wave gör en Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Box Circulate och U-Turn Back mot mitten av 4-dansare formationen.

Slutar i en Wave.

Från R-H Mini-Waves eller Facing Couples:
 

 
före
Box Recycle
 efter

Från L-H Mini-Wave Box:
 

 
före
Box Recycle
 efter

Split Recycle [C1]: Från tillämpliga formationer. Varje 2 x 2 gör en Box Recycle.

Kommentarer:

  • Eftersom Split Recycle är det ursprungliga namnet på det här callet, finns det många caller som alltid använder det namnet.
  • Från en Mini-Wave, känns Box Recycle som en Box Counter Rotate 1/4 & Hinge. När du gör Box Recycle från en Mini-Wave, kan du hålla i den andra dansaren under hela callet.
  • Från ett In-facing Couple, kan bara Beaus göra Roll. Från Mini-Waves, kan alla göra Roll.
  • Från uppställningar där det är otvetydigt (t.ex., från Columns), kan callern helt enkelt säga Recycle i stället för Box Recycle.
  • Några caller anser att från en 2 x 4 som Waves eller Columns, betyder Box Recycle att Center 4 (Concentric) Box Recycle medan Split Recycle betyder att varje sida gör en Box Recycle. Vi föredrar att en caller är mer tydlig som i 'Centers Box Recycle'.

Recycle [from Facing Couples] [A2] (Lee Kopman 1974): Från Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left. Slutar i en R-H Wave.

Se också All 8 Recycle [C1].

https://www.ceder.net/def/boxrecycle.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.