Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Two-Faced Line.

  1. Veer rygg mot rygg;
  2. de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer.

Slutar i en 2 x 2.

Bounce är ett 2-delars call.

Kommentarer:
  • U-Turn Back är åt samma håll som Veer. Dvs, om du Veer Right, då är U-Turn Back åt höger. Om du Veer Left, då är U-Turn Back åt vänster. För de utpekade dansarna känns Bounce som en Any Shoulder Turn & Deal. Försäkra dig om att du gör U-Turn Back åt rätt håll eftersom callern kan lägga till en Roll.
  • Avgör vilka de utpekade dansarna är innan du gör Veer rygg mot rygg, inte efter. Till exempel, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Leaders är en Veer rygg mot rygg (nu är alla en Leader) följt av att ursprungliga Leaders U-Turn Back i flytets riktning. På samma sätt, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends refererar till de ursprungliga Ends, inte de som blev Ends efter Veer rygg mot rygg.

Bounce The Belles:

 
   
före
Bounce The Belles
 efter
Veer Right
  efter
Belles U-Turn Back
åt höger
(klart)
Bounce The Boys & Roll:

 
     
före
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 efter
Veer Left
  efter
Boys U-Turn Back
åt vänster
(klart)
 efter
Roll
(klart)

Single Bounce anyone [C2]: Från en Mini-Wave. Single Veer rygg mot rygg (Step Thru); de utpekade dansarna U-Turn Back åt samma håll som Veer.

Single Bounce The Boys:

 
 
före
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 efter

För de utpekade dansarna känns Single Bounce som en Single Wheel.

Varianter:

  • Bounce Nobody (bara Veer rygg mot rygg);
  • Bounce Everybody;
  • Line of 6 ( eller 8) Bounce anyone.

https://www.ceder.net/def/bounce.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.