Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formací Interlocked Blocks, Butterfly, "O" a dalších vhodných formací.

Proveďte danou figuru a pracujte v deformovaných (Distorted) Parallel Lines. Na konci figury musí stát každý tanečník na pozicích původní formace.

Big Block CONCEPT:

 
   
Odtud,   odtud   a odtud
 
si myslete, že jste zde.


 
 
před
Big Block In Roll Circulate
 po
Big Block Trade Circulate:

 
 
před
Big Block Trade Circulate
 po

Poznámky:
 • Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace.
 • Jak provádět komplikované figury a shape changers z formace Interlocked Blocks: zapamatujte si orientaci diagonály, převeďte formaci na Parallel Lines, proveďte danou figuru, pak znovu postavte Interlocked Block se stejnou diagonálou. Viz příklad níže:


   
       
  před
  Big Block Counter Rotate 1/4
   po
  převeďte na normální formaci
   po
  Counter Rotate 1/4
   po
  postavte se zpět na původní pozice
  (hotovo)
  V příkladu výše si představte, že jste tanečník označený Když se podíváte na obrázek vlevo, můžete si myslet, že po Big Block Counter Rotate 1/4 skončíte na pozici původně obsazené (což byste skončili, kdyby ta figura byla Big Block Centers Counter Rotate 1/4, ale ve skutečnosti, protože figura je shape changer, skončíte na místě původně obsazené tanečníkem .)
 • Ne vždy je žádoucí postup změnit formaci, provést figuru a pak se vrátit na pozice původní formace. Kdyby ze stejné výchozí formace, jaká je uvedena výše, měla být zatancována figura Big Block Split Counter Rotate 1/4, bylo by takové provedení divné. Změnu formace dělejte pouze u komplikovaných figur a těch, co mění tvar formace.

Variace: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Začněte figuru v Big Block, ale skončete v normální formaci (např. Parallel Waves).

Stagger Concept [C2]: Z vhodných 16-Matrix formací, typicky Interlocked Blocks. Proveďte danou figuru a pracujte při tom v Distorted Columns. Na konci figury musí stát všichni tanečníci na těch samých pozicích, jako měla původní formace. Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace. Stejně jako v Interlocked Blocks, i zde diagonála slouží pro kontrolu správného postavení do pozic původní formace.

https://www.ceder.net/def/bigblock.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.