Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From a generalized Couple or other applicable formation. EN: 10
Från ett generaliserat Couple eller annan tillämplig formation. SE: 10

The Beau is the Left-side dancer and the Belle is the Right-side dancer. EN: 20
Beau är vänsterdansaren och Belle är högerdansaren. SE: 20

In the following diagrams, EN: 30
I följande diagram, SE: 30

The identifiers Beau and Belle are occasionally used from setups in which you have no defined partner. In this case, you are a Beau if your right-hand is toward the Center of your 4-dancer formation, and conversely, you are a Belle if your left-hand is toward the Center of your 4-dancer formation. EN: 60
Identifierarna Beau och Belle används någon gång från uppställningar där du inte har någon definierad Partner. I detta fall är du en Beau om du har höger hand mot mitten av din 4-dansareformation och omvänt, är du en Belle om du har vänster hand mot mitten av din 4-dansareformation. SE: 60

Kommentarer:

Handholds: EN: 150
Handfattningar: SE: 150

Beaus and Belles tend to be infrequently used by callers. Hence, below is a list of possible uses for Beaus and Belles at A1 and A2: EN: 200
Beaus och Belles tenderar att inte användas så ofta av caller. Därför, finns nedan en lista på möjliga användningar av Beaus och Belles på A1 och A2: SE: 200

Choreographically, Beaus and Belles are primarily used with the following calls: EN: 210
Koreografiskt, används Beaus och Belles primärt med följande call: SE: 210
  • Run
  • Trade
  • U-Turn Back
Other applicable calls include: EN: 220
Andra användbara call är: SE: 220
  • Roll
  • 1/4 In
  • 1/4 Out
  • Fold
  • Zoom

Examples using Beaus and BellesEN: 230
Exempel på användning av Beaus och BellesSE: 230

Från Out-Facing Lines:
Beaus Run
Beaus U-Turn Back
Beaus Trade

Från In-Facing Lines:
Belles Crossover Circulate

Från Double Pass Thru:
Belles only Zoom

Från Facing Couples:
Beaus do your part Wheel Thru & Roll

Från Completed Double Pass Thru:
Beaus only Checkmate The Column
Belles only Peel Off

Från Completed Double Pass Thru:
Beaus Right Roll To A Wave as Belles Zig-Zag

Från Facing Couples:
Beaus Walk, Belles Dodge

Från Parallel Two-Faced Lines:
Ferris Wheel, Beaus Roll

Leader | Trailer [MSV]:
From a generalized Tandem (a 1x2), a 2x2, or other applicable formation. The Leader is the out-facing dancer and the Trailer is the in-facing dancer. EN: 15
Från ett generaliserat Tandem (en 1x2), en 2x2 eller annan tillämplig formation. Leader är den dansare som tittar ut och Trailer är den dansare som tittar in. SE: 15

https://www.ceder.net/def/beaubelle.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.