Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Dansare sida vid sida som tittar åt samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enskild dansare för att göra det givna callet.

As Couples CONCEPT
 
Härifrån...   tänk att du är här.
 
Härifrån...   tänk att du är här.
 
Härifrån...   tänk att du är här.

Kommentarer:

As Couples Walk & Dodge

 
 
före
As Couples Walk & Dodge
 efter
As Couples Swing Thru

 
 
före
As Couples Swing Thru
 efter
As Couples Wheel & Deal
(från en asymmetrisk startformation)

 
 
före
As Couples Wheel & Deal
 efter

Fler kommentarer:

Tandem CONCEPT [C1]: En Tandem enhet består av en dansare omedelbart bakom en annan. Båda dansarna måste titta åt samma håll. De två dansarna arbetar tillsammans som om de vore en enda dansare för att göra det givna callet. Tandem liknar As Couples, men i stället för att vara sida vid sida så är dansarna framsida mot rygg.

Siamese CONCEPT [C1] (Bill Davis 1979): Siamese betyder 'As Couples eller In Tandem'. Dvs, Couple dansarna arbetar As Couples, och de andra arbetar In Tandem för att göra det givna callet.

Solid CONCEPT [C2]: De utpekade dansarna eller dansarna i en utpekad formation arbetar som en enhet (liknande As Couples eller Tandem) för att utföra det givna callet.

Couple Of 3 [NOL]: En Line där 3 dansare tittar åt samma håll arbetar som en enhet.

Single Concept [C3A,C3B,C4]: I Single versionen av ett call, utför varje dansare den rörelse som skulle ha gjorts av två dansare i den normala versionen av callet. För att ett call skall kunna ha en Single version, måste det vara möjligt att gruppera dansarna i grupper om två, där dansarna i varje grupp alltid tittar åt samma håll under callets gång. Dansarna i varje grupp dansar vanligen sin del av callet som As Couples, In Tandem, Once Removed, eller Twosome (eller någon kombination av dessa concepts). Man kan tänka på  Single som att byta ut varje grupp om två dansare mot en enskild dansare placerad exakt mittemellan de två dansarna. Denna enskilda dansare utför sedan det givna callet och följer hela tiden en bana som är exakt halvvägs mellan där de två dansarna skulle gå i normalversionen av callet. Se också Single Wheel [A2].

https://www.ceder.net/def/ascouples.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.