Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Gör anything callet och utelämna den slutliga Extend, gör sedan en full Chain Reaction.

Anything callet är vanligen en Scoot Back variant av ett Tagging call.

Till exempel,
Flip Reaction: Från Parallel Waves. Flip Back Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.
Tag Reaction: Från Parallel Lines. Tag Back Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.
Load The Boat Reaction: Från Facing Lines (or R-H Tidal Wave). Load The Boat Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.

Se också Tagging Calls

   
före
Scoot Reaction
  efter
Scoot Back Centers To A Wave &
Outsides justerar till ett Couple
 efter
Chain Reaction
(klart)

Kommentarer:

Exempel:

Varianter: I stället för Reaction, kan callern ange ett annat call som

Chain Reaction [A1,C1] (Lee Kopman 1975): Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag. Very Centers och de Outside dansare de direkt tittar på Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 (på utsidan); Centers på varje sida Hinge; Center 4 Star 1/4 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). Slutar i Parallel Lines | Waves.

https://www.ceder.net/def/anythingreaction.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.