Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från tillämpliga formationer.

Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4.

Rörelseriktningen för Outside 6 (medsols eller motsols) beror på ansiktsriktningen på de dansare som blir Ends på Center 4 efter anything callet. Efter att ha avslutat & Circle 1/4, justerar Outside 4 om nödvändigt för att bilda Couples som tittar in. Upprepa alltihop (inklusive anything callet) för varje 1/4 (t.ex, om fraction är 3/4, gör det hela 3 gånger). Om ingen fraction ges, gör det hela 4 gånger.

   
före
All 8 Recycle & Circle 1/4
 efter
All 8 Recycle
 efter
Outside 6 går upp
(klart)
       
före
Switch & Circle 1/2
 efter
Center 4 Switch
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Center 4 Switch
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

Kommentarer:
  • Swing & Circle fraction [C1] är samma som Swing-Slip & Circle fraction.
  • Slutformationen för Center 4 kan vara en Line, en Diamond eller vilken som helst tillämplig 4-dansare formation. Till exempel, från en 1/4 Diamond formation (en Diamond mellan In-facing Couples) kan callern  calla en Diamond Circulate & Circle 1/4.
  • Rörelseriktningen för Outsides kan ändras för varje 1/4 fraction av callet. Till exempel, från en R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 blir en Centers Mix (som slutar i en L-H Wave); Outside 6 rör sig motsols en position; Centers Mix (slutar i en R-H Wave); Outside 6 rör sig medsols en position. Eftersom denna användning av & Circle fraction är klumpig att dansa, använder caller det vanligen bara som en tillfällig gimmick.
  • Eftersom anything callet kan antingen göras av alla 8 dansarna eller av bara Center 4 dansarna, bör callern explicit säga vilka som skall göra anything callet. Till exempel, vid en U-Turn Back & Circle 1/4 gör alla U-Turn Back eller bara Center 4? Kanske anything & Circle fraction skulle definieras som Center 4 gör anything callet såvida inte anything callet kräver interaktion med Outsides?

JÄMFÖR FÖLJANDE:

  • Mix & Circle 1/2:
    Centers Mix; Outside 6 går upp; Centers Mix; Outside 6 går upp.
  • Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
    Centers Mix; Outside 6 går upp; Outside 6 går upp.

Mix & Circle 1/2:

 
       
före
Mix & Circle 1/2
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
(klart)
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:

 
     
före
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

Se också Swing & Circle [C1].

https://www.ceder.net/def/anythingandcircle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.