Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From a Couple. EN: 10
Från ett Couple. SE: 10

Using the dancer nearest the given direction as the pivot point, Cast Off the given fraction toward the given direction. The pivot dancer starts and ends on the same floor spot. There is neither a default direction nor a default fraction for this call. EN: 20
Använd dansaren närmast den givna direction som vridningspunkt och Cast Off den givna fraction mot den givna direction. Dansaren som är vridningspunkt börjar och slutar på samma punkt på golvet. Det finns varken en default direction eller en default fraction för detta call. SE: 20

 
före
Right Anchor 1/4
 efter

Kommentarer:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Cast Right 1/2

efter
Right Anchor 1/2

Varianter: Line of 3 (or more) Anchor.

Anchor The anyone For anything [C4]:
From applicable formations. Do the anything call with the designated dancer remaining on the same floor spot throughout the entire call. This frequently results in the ending formation being offset from the starting formation. EN: 480
Från tillämpliga formationer. Gör anything callet med den utpekade dansaren stående på samma punkt på golvet under hela callet. Detta resulterar ofta i att slutformationen blir offset från startformationen. SE: 480

https://www.ceder.net/def/anchor.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.